RM - HS Filler


RM Perfectfiller White

3 Liter

Bij dit product heeft U D70 of D80 verharder en verdunning nodig.

 (Technisch Datablad) 

RM Perfectfiller White - 3 liter

€ 120,00

 • 4 kg
 • Beschikbaar
 • Levertijd: 5-8 werkdagen1

RM Perfectfiller Grey

3 Liter

Bij dit product heeft U D70 of D80 verharder en verdunning nodig.

 (Technisch Datablad) 

RM Perfectfiller Grey - 3 liter

€ 120,00

 • 4 kg
 • Beschikbaar
 • Levertijd: 5-8 werkdagen1

RM Perfectfiller Black

3 Liter

Bij dit product heeft U D70 of D80 verharder en verdunning nodig.

 (Technisch Datablad) 

RM Perfectfiller Black - 3 liter

€ 120,00

 • 4 kg
 • Beschikbaar
 • Levertijd: 5-8 werkdagen1

RM Profiller White

4 Liter

Bij dit product heeft U D70 of D80 verharder en verdunning nodig.

 (Technisch Datablad) 

RM Profiller White - 4 liter

€ 150,00

 • 5 kg
 • Beschikbaar
 • Levertijd: 5-8 werkdagen1

RM Profiller Grey

4 Liter

Bij dit product heeft U D70 of D80 verharder en verdunning nodig.

 (Technisch Datablad) 

RM Profiller Grey - 4 liter

€ 150,00

 • 5 kg
 • Beschikbaar
 • Levertijd: 5-8 werkdagen1

RM Profiller Black

4 Liter

Bij dit product heeft U D70 of D80 verharder en verdunning nodig.

 (Technisch Datablad) 

RM Profiller Black - 4 liter

€ 150,00

 • 5 kg
 • Beschikbaar
 • Levertijd: 5-8 werkdagen1

RM Extrasealer White

1 Liter

Bij dit product heeft U D70 of D80 verharder en verdunning nodig.

 

RM Extrasealer White - 1 liter

€ 45,00

 • 1,2 kg
 • Beschikbaar
 • Levertijd: 5-8 werkdagen1

RM Extrasealer Black

1 Liter

Bij dit product heeft U D70 of D80 verharder en verdunning nodig.

 

RM Extrasealer Black - 1 liter

€ 45,00

 • 1,1 kg
 • Beschikbaar
 • Levertijd: 5-8 werkdagen1